Om FOAMmedic live

FOAMmedic live er et af de tre ben på vores trebenede taburet som FOAMmedic er. Live refererer til alle de event og kurser som vi laver hvor vi mødes “live” og lærer, deler og mødes på tvær af faggrupper, uddannelsesniveau og geografi.

Vi bestræber os på at anvende en formidlingsform som bygger på data og den nyeste viden inden for uddannelse. Vi ønsker en høj grad af deltager involvering og interaktiv undervisning i form af præ og post materiale. Vi anstrenger på at afholde generalprøver, oplæg for kolleger så alt vi leverer er gennemtestet.